12-14 marca 2021 r.

12-14 marca 2021 r.

Nietypowo – bo występem dwóch braci cyrkowców – zakończyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Odbywały się one w dniach 12-14 marca 2021 r. i zgromadziły w naszym Wyższym Seminarium Duchownym sześciu chłopaków. Przyjechali z Rudnika, Katowic, Szczecina, Łodzi i Krakowa. Wspólnie zgłębialiśmy temat modlitwy. 

– Za nami kolejne rekolekcje 1° czyli rekolekcje o modlitwie. Za dwa tygodnie odbędą się już po raz trzeci rekolekcje 2°, czyli rekolekcje o spowiedzi. Cieszy to, że nasze Seminarium wciąż tętni życiem, że wciąż przyjeżdżają młodzi, którzy chcą w pijarskiej wspólnocie zbliżać się do Pana Boga. Dzieje się tak na pewno również dzięki naszej wspólnej modlitwie i za tę modlitwę wszystkim bardzo dziękuję – powiedział o. Piotr Recki SchP, Delegat o. Prowincjała ds. Powołań w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.