Sukcesy uczniów z Elbląga

Sukcesy uczniów z Elbląga

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca  do Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu dotarła bardzo miła informacja o laureatach i finalistach kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Laureatami zostali: 

Marcin Lelujko - laureat z matematyki i fizyki (I miejsce w województwie!)

Maksymilian Materek - laureat z języka angielskiego - jeden z siedmiu laureatów w województwie warmińsko-mazurskim i jedyny uczeń z Elbląga!

Natomiast tytuł finalisty otrzymali: 

Weronika Gołota - finalistka z j. polskiego i chemii;

Małgorzata Wierzbicka - finalistka z matematyki;

Karol Jakubowski - finalista z geografii.

Gratulujemy wszystkim uczniom, a także nauczycielom:

  • p. Alicji Jankowskiej (matematyka)
  • p. Joannie Sutule (fizyka)
  • p. Karolinie Trzosce (j. angielski)
  • p. Urszuli Peszyńskiej (j. polski)
  • p. Katarzynie Majewskiej (chemia)
  • p. Hannie Gorączkowskiej (geografia).

MK