Śluby uroczyste 2021

Śluby uroczyste 2021

27 marca 2021 r. w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej br. Paweł Pastuszyn od Matki Bożej Pocieszenia złożył śluby uroczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży, na ręce o. Pedro Aguado - Generała Zakonu.

W uroczystości wzięli również udział o. Mateusz Pindelski - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, o. Miguel Giráldez - Asystent Generalny na Europę, o. Grzegorz Misiura - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów oraz przedstawiciele z placówek z Elbląga, Warszawy, Łowicza, Cieplic, Bolesławca, Katowic, Rzeszowa i Krakowa: Pijarskiej, Rakowic, Akacjowej i Wieczystej oraz Szczuczyna. 

O. Generał w wygłoszonym kazaniu przypomniał, czym są śluby uroczyste składane przez br. Pawła – to "tak" potwierdzające, że chcę całe moje życie oddać Jezusowi Chrystusowi. Przytoczył również słowa św. Józefa Kalasancjusza, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, który pisał: "nic bardziej nie cieszy Boga niż śluby uroczyste młodego zakonnika, z wyjątkiem męczeństwa". Pierwsze czytanie z dzisiejszego dnia jeszcze bardziej ukazywało, że Bóg ciągle wzywa młodych ludzi, którzy są skłonni oddać mu życie, a młodzi ludzie z hojnością powinni odpowiedzieć na to wezwanie, tak jak zrobił to Samuel – Oto jestem! Natomiast drugie czytanie mówiło o znaczeniu ślubów uroczystych.  – To nowe życie w Chrystusie – powiedziała o. Pedro Aguado. – Umrzeć dla tego, co nas od Chrystusa odłącza i przyjąć Go, żeby pójść teraz za nim bezwarunkowo. Po co? By żyć błogosławieństwami, które usłyszeliśmy w Ewangelii. Takie jest przesłanie dla nas wszystkich. Bóg błogosławi Twoim ślubom i jest z Tobą i będzie Cię wspierał, ponieważ sam nie dasz rady. To, co ślubujesz jest większe niż Ty i cudownie jest oddać życie dla czegoś, co nas przekracza. Na koniec o. Generał wyjaśnił, co oznacza kochać św. Józefa Kalasancjusza – to umiłować to, co on kochał. A on umiłował Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą, dzieci i młodzież, przede wszystkim najuboższych, i umiłował Szkoły Pobożne. Jeśli zachowasz i pomnożysz tę miłość, będziesz tym pijarem, którego Kościół i dzieci potrzebują.

MK