Dzień skupienia dla nauczycieli

Dzień skupienia dla nauczycieli

27 marca 2021 r. w kościele w Krakowie na Wieczystej odbył się dzień skupienia dla nauczycieli. Konferencję podczas spotkania wygłosił o. Generał, a następnie o. Sławomir Dziadkiewicz poprowadził drogę krzyżową z rozważaniami spisanymi przez św. Józefa Kalasancjusza.

W dniu skupienia wzięli udział nauczyciele z krakowskich szkół pijarskich oraz za pośrednictwem transmisji online – nauczyciele z Bolesławca. 

Swoją konferencję o. Generał rozpoczął od fragmentu z Ewangelii wg św. Mateusza, który mówi o Królestwie Niebieskim: "Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje". Podkreśla on szczególnie znaczenie dziecka, które jest drogą pokazującą, jak się zmienić – stać się tym najmniejszym. Pan Jezus ogłosił wtedy to, co Kalasancjusz przyjął jako charyzmat: "Kto przyjmuje jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje". O. Pedro Aguado wytłumaczył słowa Ewangelii – przestań myśleć o sobie i popatrz na to dziecko. Odkryjesz w nim Jezusa. A to dziecko zmieni Ciebie. Na tym też polega powołanie nauczyciela, wychowawcy kalasantyńskiego. Zaznaczył, że dlatego ta praca, wykonywana przez zgromadzonych, jest czymś więcej – powołaniem i odpowiedzią na zaproszenie ze strony Boga.

O. Generał podzielił z nauczycielami myślą, że Kalasancjusz wzywa nas, abyśmy kontemplowali dziecko, młodego człowieka, tak jak on to robił. Aby wypełnić tę prośbę, musimy dzień po dniu utożsamiać się z Kalasancjuszem i opierać się na podstawach, na których on oparł swoje powołanie. O. Pedro Aguado przytoczył również najtrudniejszy moment z życia Kalasancjusza, kiedy papież dokonał kasacji zakonów. Obecna sytuacja jest również trudna dla nauczycieli, którzy żyją pośród wątpliwości, obaw, bez kontaktu z uczniami w szkole, nauczając zdalnie – nie wiedzą, co będzie dalej. Te wydarzenia są do siebie podobne, ale Kalasancjusz w tym trudnym momencie pisze do wszystkich wspólnot, proponując im misję, formację, komunię i radość. To jest jego przesłanie dla nauczycieli dziś – odnowić pragnienie pełnienia posłannictwa, umocnić świadomość obecności Bożej, pracować razem i patrzeć pozytywnie na przyszłość. Dzięki tej odpowiedzi Szkoły Pobożne istnieją nadal, po ponad 400 latach. Zapraszam Was, żebyście poczuli te słowa  jako własne – mówił dalej o. Generał – praca dla dzieci, zaufanie wobec Boga, jedność i nadzieję i w ten sposób będziemy szli dalej. W realizacji swojego powołania nauczycielom mogą pomóc cztery rzeczy: nieustanne odkrywanie Kalasanjusza, częsta modlitwa za swoich uczniów, odnawianie w sobie myśli, że chcę wychowywać i ciągle się doskonalić oraz uświadomienie sobie, że nauczyciele pijarscy są wielką rodziną, której również oni są częścią. – Jesteście mi potrzebni, dzieci i młodzież Was potrzebują, ale nie byle jakich. Dzieci Was potrzebują, pod warunkiem, że żyjecie w zgodzie z powołaniem. Musimy na co dzień żyć tym, do czego wychowujemy dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach Kalasancjusz mówi nam, co mamy robić, jak wzrastać w powołaniu – zakończył o. Pedro Aguado.

MK