Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

W dniach 26-28 marca 2021 r. nasze pijarskie Seminarium znów wypełniło się rekolektantami. Tym razem – poza jedną osobą z Krakowa – uczestnicy przyjechali ze Słupska, Warszawy, Zgierza i Lublińca. Przyjechali, by – już po raz drugi - przeżywać w naszej Wspólnocie swój czas skupienia.

Po odbytych niegdyś rekolekcjach pierwszego stopnia, czyli rekolekcjach o modlitwie, zapragnęli przyjechać ponownie, tym razem na rekolekcje drugiego stopnia, czyli na rekolekcje o spowiedzi.

W programie rekolekcji, poza wspólnotową i osobistą modlitwą, konferencjami, wieloma okazjami do spotkań i rozmów, był też udział w ślubach uroczystych pijara, br. Pawła Pastuszyna. Brat Paweł składał swoją profesję na ręce samego Generała Zakonu Pijarów o. Pedro Aguado, który odbywa w tych dniach wizytację Polskiej Prowincji Zakonu. Dzięki temu pojawiła się okazja, aby spotkał się on również z rekolektantami. 

– Cieszy nas to, że chłopaki dobrze się u nas czują, że dobrze wspominają pobyt w naszej Wspólnocie i że chcą do nas wracać  – mówi o. Piotr Recki, delegat o. Prowincjała ds. Powołań. – Cieszy też to, że w swoich środowiskach stają się naszymi ambasadorami, dzieląc się z innymi doświadczeniem spotkania z pijarami – podsumował o. Piotr.

MK