Z rodziną na drodze krzyżowej

Z rodziną na drodze krzyżowej

Z okazji obchodzonego w 2020 r. jubileuszu 25 lat odrodzenia się Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu, pracujący tam obecnie ojcowie postanowili wydać zbiór rozważań do stacji drogi krzyżowej. Zostały one napisane przez pijarów, którzy przez to ćwierćwiecze towarzyszyli szkole w drodze formacji. 

"Będzie to droga ze Świętą Rodziną i Twoją Rodziną" – możemy przeczytać we wstępie. Te słowa szczególnie nawiązują do przeżywanego obecnie "Roku Rodziny" ogłoszonego przez papieża Franciszka. Podążając w myśl Ojca Świętego, "jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei". 

Zachęcamy do wykorzystania rozważań drogi krzyżowej w wersji pdf - Droga krzyżowa z rodziną.

MK