Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja, alleluja, alleluja!

Niech Chrystus Zmartwychwstały da nam łaskę tak głębokiego zjednoczenia się z Nim, abyśmy przeszli ze śmierci do życia, które trwa na wieku, i ponieśli nadzieję wszystkich zlęknionym. 

o. Mateusz Pindelski - Prowincjał