Rekolekcje wielkopostne w Elblągu

Rekolekcje wielkopostne w Elblągu

W dniach 22-24 marca 2021 r. w szkole pijarskiej w Elblągu odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci z zerówki i klas 1-3 szkoły podstawowej.

Każdy dzień pełen był ciekawych tematów. – Dziękujemy naszym młodszym współbraciom z Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Ojców Pijarów w Krakowie – klerykom Krzysztofowi i Janowi, za przyjazd i cudne zaangażowanie w pijarski charyzmat i posłannictw – podsumował o. Stanisław Płaszewski.

Rekolekcje odbywały się online, a dzieci z zerówki i kilkoro z klas 1-3 uczestniczyły w rekolekcjach w szkole.

MK