Instalacja relikwii w Cieplicach

Instalacja relikwii w Cieplicach

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021 r., w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach podczas Eucharystii o godz. 13.00 odbyła się instalacja relikwii św. Jana Pawła II. 

Podczas Mszy Świętej miało miejsce utworzenie i przyjęcie kandydatów do Chorągwi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II i poświęcenie obrazu św. Jana Pawła II, autorstwa Andrzeja Boja-Wojtowicza. Obecny Generał Zakonu dokonał przyjęcia kandydatów i instalacji relikwii Świętego w obecności obecnych Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II. 

W uroczystości wzięli także udział Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Mateusz Pindelski i Dziekan, ks. Bogdan Żygadło. Podczas Eucharystii został również poświęcony obraz św. Józefa Kalasancjusza, autorstwa wyżej wymienionego artysty.

MK