Ogólnopolski sukces uczennicy z Łowicza

Ogólnopolski sukces uczennicy z Łowicza

Dominika Łażewska, uczennica klasy II HL trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu, została laureatką XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Przebiegała ona pod hasłem: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka.

Dominika zajęła I miejsce w diecezji łowickiej, a następnie przystąpiła do etapu ogólnopolskiego, który odbywał się w dniach 8-10 kwietnia 2021 r. i składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pierwszą każdy wypełniał samodzielnie w domu, następnie rozwiązywał test online, który wyłonił 10 laureatów zakwalifikowanych do etapu ustnego. 

– W gimnazjum Pani katechetka zachęciła mnie do wzięcia udziału. Spróbowałam, udało się. Później w liceum o. Andrzej Lisiak powiedział, że jest taka Olimpiada – mówi Dominika. – Uważam, że jako człowiek wierzący powinno się wiedzieć coś więcej. To dla mnie ważne, że jako ludzie nie jesteśmy stworzeni tylko tutaj, na dany moment, a później jest koniec. Właśnie tak nie jest. My mamy inny cel i powinniśmy otwierać się na Pana Boga. Powinniśmy Go szukać. Przez czytane teksty mogliśmy poznawać prawdę o sobie, ponieważ były one związane ze stworzeniem człowieka, a więc odpowiadały na hasło: Kim jestem? – powiedziała tegoroczna laureatka z Łowicza.

Arcybiskup Stanisław Gądecki podczas czwartkowego rozpoczęcia finału Olimpiady zwrócił się uczestników, aby wykorzystali tę wiedzę, którą posiadają i ubogacali przez to innych.

Olimpiada organizowana była przez  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

MK