Dzień skupienia w Bolesławcu

Dzień skupienia w Bolesławcu

W bolesławieckiej wspólnocie dzień skupienia odbył się w sobotę 17 kwietnia. Prowadził go Misjonarz Chryzmatu z sąsiedniej wspólnoty o. Edward Kryściak.  

Było to czas dziękowania Bogu za powołanie nas do naśladowania św. Józefa Kalasancjusza i dzielenia się wraz z prowadzącym doświadczaniem chryzmatu i pijarskiego życia. Było to szczególnie ciekawe ze względu na to, że każdy z nas, uczestniczących w tym spotkaniu, jest na innym etapie życia  powiedział kl. Tomasz Świtała. 

MK