Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

W dniach 16-18 kwietnia 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, które przebiegały pod hasłem: "Panie, naucz nas się modlić" (Łk 11, 1). Wzięło w nich udział pięciu licealistów, w tym trzech uczniów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu.

– Chociaż wyjazdy na rekolekcje nie są dla mnie nowym doświadczeniem, to jednak na rekolekcjach powołaniowych w pijarskim seminarium jestem po raz pierwszy. Temat modlitwy bardzo mnie interesuje. Cieszę się tym bardziej, że te rekolekcje odbywały się w seminarium, czyli w miejscu omodlonym przez wiele pokoleń pijarów – zauważył na zakończenie rekolekcji jeden z uczestników. 

– Jak zawsze dziękujemy Panu Bogu za każdego z uczestników i za to, że mimo pandemii wciąż są osoby, które w naszym seminarium chcą przeżywać swój czas skupienia. Dziękuję modlącym się za nas i już dziś zapraszam na kolejne turnusy. Najbliższe już w terminie 30 kwietna-2 maja i 14-16 maja br. – powiedział duszpasterz powołań o. Piotr Recki

MK