Dzień skupienia w Krakowie-Pijarskiej

Dzień skupienia w Krakowie-Pijarskiej

W dniach 23-24 kwietnia 2021 r. we wspólnocie Kraków-Pijarska miał miejsce dzień skupienia w ramach przygotowań do październikowych Dni Charyzmatu Pijarskiego. Skupienie poprowadził o. Przemysław Suchy. 

Słowem przewodnim była opowieść o uczniach idących do Emaus ( Łk 24,13-35). – Na rozpoczęcie o. Przemysław zadał nam pytanie: Jak dzisiaj charyzmat pijarski wygląda w moim życiu, w życiu mojej wspólnoty, Prowincji i Zakonu w duchowości, życiu wspólnym oraz misji  relacjonuje o. Tomasz Abramowicz. Podczas wieczornej modlitwy ważnym obrzędem było obmycie nóg współbraciom. W programie także miały miejsce: Eucharystia, konferencja: "Nasz charyzmat   narodzony z góry", warsztaty, podczas których każdy ze współbraci w rozmowach indywidualnych mógł się podzielić doświadczeniem darów duchowych, jakie zauważa u współbrata ze wspólnoty, uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wspólne dzielenie na zakończenie dnia skupienia. 

Myśli, które zapadły współbraciom:

W ramach przygotowania do dnia skupienia zatrzymaliśmy się nad pytaniem Jezusa skierowanym do uczniów z Emaus: jakie rozmowy prowadzicie w drodze? Osobiście pomyślałem o naszych rozmowach podczas posiłków – o. Jacek Wolan. 

Charyzmat odnawia się między innymi także przez kryzys  o. Józef Tarnawski.

Charyzmat rodzi się z góry. Dostajesz coś, czego nie możesz sobie kupić, na co nie możesz sobie zasłużyć, zapracować. Rodzi się z góry, ale jest przeznaczone dla tego, co na dole  o. Tomasz Abramowicz.

MK