Dzień skupienia na Białorusi

Dzień skupienia na Białorusi

20 kwietnia swój dzień skupienia przeżywały wspólnoty z Lidy, Szczuczyna i Czausów, które zgromadziły się w Borysowie. Poprowadził go o. Witold Petelczyc.