Dni skupienia w Rzeszowie

Dni skupienia w Rzeszowie

Wieczorną porą 25 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza, rzeszowska wspólnota, którą tworzą współbracia z parafii, szkoły i nowicjatu, zebrała się, aby przeżyć dzień skupienia rozpoczynający drogę charyzmatycznej odnowy. Poprowadził go o. Grzegorz Misiura. 

Niedziela i poniedziałek obfitowały w wiele treści, przekazywanych jednak nie tyle słowem, co poprzez znaki, symbole i gesty.

– Stanięcie przed każdym współbratem twarzą w twarz i nazwanie tego aspektu charyzmatu, który widzimy w nim jako szczególnie piękny, mocny i wyraźny, gest umycia nóg podkreślający potrzebę postawy wzajemnego przeproszenia, przebaczenia i służby oraz uświadomienie sobie na nowo, że charyzmat jest naszą wartością, bogactwem i siłą, szczególnie wtedy, gdy jest przeżywany we wspólnocie i dzielony z innymi – mówi jeden ze współbraci. Wszystko to sprawiło, że dzień skupienia stał się czasem wzajemnego obdarowywania, przeżywania i ubogacania. Ufamy, że przyniesie on obfity plon w dalszym naszym życiu.

MK