Dzień skupienia w Katowicach

Dzień skupienia w Katowicach

W dniu 3 maja 2021 r. do wspólnoty szkolnej w Katowicach przyjechał o. Piotr Wiśniowski, by poprowadzić dzień skupienia.

Po wspólnym śniadaniu nastąpiła rozmowa mająca poddać pod refleksję powołanie pijarskie, wspólne życie charyzmatem i mocne strony wspólnoty. Po niej udaliśmy się do kaplicy szkolnej na adorację i wspólnotową Mszę Święta. Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad.

MK