Twórczość o. Damiana Stachowicza

Twórczość o. Damiana Stachowicza

Podczas koncertu online przygotowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego z okazji Święta Konstytucji 3 maja został wykonany utwór "Veni consolator", którego autorem jest o. Damian Stachowicz, pijar. Cały koncert jest dostępny na kanale YouTube Filharmonii Pomorskiej.   

O. Damian Stachowicz (1658-1699) - jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich kompozytorów baroku. Kształcił się w zakresie poetyki, retoryki, muzyki i filozofii. Wykładał w różnych kolegiach pijarskich w: Podolińcu,  Prievidzy (Słowacja), a także w Warszawie. To w ostatniej placówce pełnił funkcję nauczyciela i kierownika chóru. Jego utwory były wykonywane w polskich kolegiach, a także za granicą. W swojej twórczości bardzo często wykorzystywał trąbkę, jak możemy to usłyszeć w utworze "Veni consolator".       

O. Damian Stachowicz - "Veni consolator"
Orkiestra: Capella Bydgostiensis
Dyrygent: Paweł Kapuła
Sopran: Katarzyna Jaracz
Trąbka: Tomasz Gluska

MK