28-30 maja 2021 r.

28-30 maja 2021 r.

Słowa zaczerpnięte z dwudziestego rozdziału Ewangelii wg św. Jana: ,,Komu odpuścicie, będzie odpuszczone” były hasłem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które miały miejsce w pijarskim Seminarium. Odbywały się one w miniony weekend tj. w dniach 28-30 maja br. i zgromadziły dziesięciu chłopaków ze szkół średnich i studentów. Przyjechali do nas z Tarnowa, Rudy Śląskiej, Elbląga, Lublina i ok. Krakowa.

Przyjechałem, by podziękować Panu Bogu za pomyślny rok szkolny. Dużo dobrego się w tym ostatnim roku w moim życiu wydarzyło i postanowiłem, że właśnie rekolekcje będą taką formą dziękczynienia. Cieszę się, że tutaj jestem tym bardziej, że tematem rekolekcji jest sakrament pojednania i pokuty. Dzięki konferencjom spojrzałem na ten sakrament trochę inaczej niż dotychczas. Zrozumiałem, że konfesjonał jest narzędziem miłości, a  nie narzędziem tortur – podsumował swój udział w rekolekcjach jeden z uczestników. 

Były to już ostatnie przed wakacjami rekolekcje poświęcone tematowi spowiedzi. W trakcie zaplanowanego na 18-20 czerwca turnusu będzie poruszany temat modlitwy. Osoby pragnące wziąć udział w czerwcowym turnusie zapraszamy do kontaktu z duszpasterzem powołań: powolania@pijarzy.pl lub 512 – 487 - 512