Rocznica święceń w Cieplicach

Rocznica święceń w Cieplicach

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 16 maja 2021 r., w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach swoją 10. rocznicę święceń kapłańskich obchodzili ojcowie Grzegorz Sekuła i Piotr Różański.

Ojcowie przyjęli święcenia dokładnie 14 maja 2011 roku w Krakowie. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 13.00 przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło, który wygłosił także okolicznościowe kazanie. Oprócz licznie zgromadzonych wiernych warto wspomnieć o Rycerzach Jana Pawła II, którzy przybyli w strojach zakonnych i uświetnili swoim udziałem tę podniosłą uroczystość.

Pod koniec Liturgii, przedstawiciele grup parafialnych: Rady Parafialnej, Odnowy w Duchu Świętym, scholi dziecięcej Nutki Kalasancjusza, Żywego Różańca, Domowego Kościoła oraz Rycerzy Jana Pawła II wyrazili wobec kapłanów swoją szczerą wdzięczność za ich wierność i oddanie przez życzenia, kwiaty i upominki.

Dziękujemy dobremu Bogu za naszych kapłanów, którzy na Boże pytanie, kogo mam posłać, kto by nam poszedł, odpowiedzieli z radością : Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8).

MK