Pielgrzymka dzieci komunijnych

Pielgrzymka dzieci komunijnych

31 maja 2021 r. w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dzieci klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Elblągu nawiedziły Dom Matki Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 

Pan Bóg dał nam piękny słoneczny dzień opowiada o. Stanisław Płaszewski. – W drodze zapoznaliśmy się z historią tego miejsca i objawień Matki Bożej. Po przybyciu do Gietrzwałdu uczestniczyliśmy w Eucharystii, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Pierwszej Komunii Świętej, prosząc o łaskę wytrwania na drodze wiary. Wspólnie odmówiliśmy Litanię Loretańską  w miejscu objawień Maryi. 

Po uczcie duchowej był czas na ognisko i pieczenie kiełbasek, rekreację, zabawę i zakup pamiątek. Dzieciom towarzyszyło kilkoro rodziców oraz babć i dziadków, a także wychowawcy p. Maria i p. Monika oraz o. Stanisław. 

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i Maryi Bożej Matce za ten piękny dzień, za radość i pokój serca. Dziękujemy rodzicom i wychowawcom oraz gospodarzom tego miejsca Księżom Kanonikom Regularnym i pracownikom Domu Pielgrzyma za życzliwe przyjęcie. 

Gietrzwałd, położony w połowie drogi między Olsztynem i Ostródą, na skraju południowej Warmii, to miejsce objawień Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. i do tej pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Miejsce szczególnie uświęcone obecnością Maryi i wielkim do Niej nabożeństwem, trwającym od XVI wieku, gdy w kościele pojawił się słynący łaskami cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. 10 września 1967 r. koronowany papieskimi koronami przez ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Gotycki kościół parafialny w Gietrzwałdzie z XV wieku został ustanowiony w 1970 r. przez Ojca Świętego Pawła VI Bazyliką Mniejszą. 

Fot.: Katarzyna Chylińska, Monika Strawa, o. Stanisław Płaszewski

MK