Boże Ciało w Cieplicach

Boże Ciało w Cieplicach

Uroczystość Bożego Ciała w Cieplicach odbyła się po dwuletniej epidemicznej przerwie. Procesja miała asystę nie tylko Służby Liturgicznej, ale również Braci Rycerzy św. Jana Pawła II, którzy nieśli baldachim. 

Ołtarze w swoim wystroju obrazowały fragmenty biblijne, które są odczytywane przy poszczególnych stacjach. Procesja przebiegała tradycyjną trasą, obejmującą również plac Piastowski, czyli najważniejszy plac Cieplic. Na zakończenie uroczystości przy czwartym ołtarzu wysłuchaliśmy kazania o. Rektora Piotra Różańskiego.

MK