Nagroda Trastevere

Nagroda Trastevere

W dniu 9 czerwca 2021 r. za pośrednictwem spotkania online odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu Zatybrze, który był organizowany w roku szkolnym 2019/2020. W wydarzeniu wzięła udział młodzież ze szkół z Hiszpanii, Węgier i Polski. 

Celem Nagrody było przeprowadzenie działania „Service Learning” lub ApS*, na rzecz przemiany społecznej i współpracy między ludźmi. Jak powiedział o. Generał: Projekt TRASTÉVERE zmienia ciebie, zmienia twoje życie. I jestem też przekonany, jestem pewien, że zmienia wychowawców, zmienia ludzi, którzy wam towarzyszą, zmienia ludzi, którzy spędzają z wami czas, aby pomóc wam wzrastać w tym wymiarze zmiany i transformacji, w który naprawdę wierzą. Zmienia ich, ponieważ wzmacnia ich przekonania, ponieważ widzi, jak pracujesz, aby być innym, lepszym i budować lepszy świat. Edukatorzy powinni utwierdzać w przekonaniu, że projekt Calasanz jest prawdziwym projektem i jest możliwy.

Młodzież pijarska z Poznania przygotowała prace konkursowe w formie krótkich filmów, przedstawiających wkład uczniów w działania charytatywne takie jak: pomoc potrzebującym, w szczególności osobom w kryzysie bezdomności. Uczestniczyli również w tygodniowych warsztatach przygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy ludziom lub ośrodkom w potrzebie. Zajęcia uświadomiły uczniom problemy społeczności lokalnej oraz zachęciły do udzielania stałego wsparcia, nie zważając na sytuację epidemiologiczną.

MK