Poświęcenie poradni Effata

Poświęcenie poradni Effata

17 czerwca 2021 r. w Bolesławcu została poświęcona Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Effata przez o. Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Uroczystość miała miejsce w dzień wspomnienia św. br. Alberta, patrona poradni. 

Poradnia swoją działalność rozpoczęła już w styczniu i służy bezpłatną pomocą w wielu dziedzinach. Można w niej znaleźć specjalistów psychologii, pedagogiki, życia rodzinnego, pomocy duchowej, doradztwa zawodowego, a także z logopedii i dietetyki. 

Podczas wydarzenia obecni byli kapłani z Bolesławca, siostry zakonne ze Zgromadzeń Sióstr Elżbietanek, Adoratorek Krwi Chrystusa, pijarzy, a także przedstawiciele władz miasta i dobrodzieje, którzy wsparli powstanie tego miejsca. Powstało ono ze 

Poradnia prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, która składa się z sześciu małżeństw Domowego Kościoła działających przy szkole pijarów w Bolesławcu. Jego celem jest wszechstronna pomoc rodzinom i małżeństwom, a także troska o ochronę każdego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Zdjęcia: Marek Borejko

MK