Złoty Jubileusz Święceń Kapłańskich

Złoty Jubileusz Święceń Kapłańskich

W parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach 27 czerwca 2021 r. o. Jacek Raczek, o. Jan Taff i o. Eugeniusz Śpiołek przeżywali 50. rocznicę święceń kapłańskich. Eucharystii przewodniczył Prowincjał Zakonu Pijarów, o. Mateusz Pindelski. 

Podczas wygłoszonego kazania o. Prowincjał przedstawił, jak bardzo codzienne, drobne gesty budowały wielkie wydarzenia, które zapisały się w historii Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Wartość wiary jest jak złoto, które oczyszcza w ogniu te codzienne drobne gesty. Bóg dziś oczyszcza je na swoją chwałę mówił o. Mateusz Pindelski. Droga duszpasterska każdego z Jubilatów obfitowała w pracę z dziećmi, młodzieżą czy studentami, w parafiach i szkołach, a także w prowadzenie wspólnot. Nie sposób wymienić, jak wiele dobra wydarzyło się przez te 50 lat życia kapłańskiego. Życzę Wam, abyście w umieli głosić Chrystusa, który będzie nas prowadził. A my z wdzięcznością prosimy, żeby Bóg pomnażał Jego owoc zakończył o. Prowincjał.  

W uroczystości wzięli udział współbracia z Warszawy, Poznania i Krakowa, siostry pijarki, a także przedstawiciele z placówek, w których posługiwali ojcowie.

MK