Odpust w Bolszewie

Odpust w Bolszewie

Jak co roku 15 sierpnia, wśród licznie zgromadzonych wiernych wspólnota parafialna z Bolszewa przeżywała uroczystość odpustową ku czci Wniebowzięcia NMP. 

Duchowemu przygotowaniu do odpustu oraz sumie odpustowej przewodniczył o. Jacek Wolan, który przez trzy dni głosił konferencje nt. Koronki dwunastu gwiazd – modlitwy, którą ułożył św. Józef Kalasancjusz.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w piękne przeżycie tej uroczystości, życząc obfitości łask od Maryi Wniebowziętej. 

Zdj.: Małgorzata Zielonko

MK