List Kalasantyński - 25 sierpnia

List Kalasantyński - 25 sierpnia

Święty Józef Kalasancjusz przypomina nam jak wielką rolę w procesie edukacyjnym odgrywa wychowanie. 

Zapraszamy do przeczytania Listu do Nauczycieli i Współpracowników na Dzień Kalasantyński 25 sierpnia 2021 r.