Odpust w Jeleniej Górze

Odpust w Jeleniej Górze

15 sierpnia w uroczystość odpustową w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cieplicach parafianie dziękowali za 50 lat kapłaństwa o. Jacka Raczka.

Był on wieloletnim proboszczem i duszpasterzem parafii w Cieplicach. Gratulacje i podziękowania ze strony wspólnot parafialnych zostały zwieńczone sumą odpustową sprawowaną przez Jubilata w asyście o. Proboszcza Grzegorza Sekuły i ks. Dziekana Bohdana Żygadło.

Tego dnia odbyło się również pożegnanie o. Edwarda Kryściaka i o. Jacka Raczka, którzy rozpoczynają posługę w pijarskich parafiach w Krakowie. O. Edward na pożegnanie głosił przez całą niedzielę odpustowe kazania.

Fot. E. Jonczyk

MK