XI Tydzień Wychowania

XI Tydzień Wychowania

12 września rozpoczniemy XI Tydzień Wychowania, który w tym roku przebiega pod hasłem: "W blasku ojcostwa św. Józefa". Inspiracją w tegorocznych rozważaniach jest List apostolski papieża Franciszka "Patris corde" oraz nauczanie wielkiego Prymasa Tysiąclecia. 

Jest on przykładem wychowawcy z otwartym sercem Boga – napisali biskupi w swoim liście. Papież Franciszek w swoim Liście apostolskim zwraca uwagę na niezwykle istotną rzecz: "Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem". To prawdziwe ojcostwo opiera si na podjęciu odpowiedzialnej troski za dziecko, czyli odpowiedzialności za drugiego człowieka. To miłość Boga do każdego z nas jest źródłem prawdziwego ojcostwa, z którego powinniśmy czerpać. 

Wzorem osoby, która była czułym opiekunem, wychowawcą, dbała o dobro powierzonych mu osób był św. Józef. Tak samo Bóg  zawsze daje nam drugą szansę, nikogo nie potępia. Kardynał Wyszyński głosił, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest "objawiać miłość i promieniować dobrem. Takie działanie pozwoli nam na powodzenie w pracy wychowawczej. Obecnie stawiane wymagania przed nauczycielami i wychowawcami mogą budzić lęk i niepokój. W związku z pandemią, która dotknęła nas wszystkich, jeszcze wyraźniej ujawniły się obecne obawy i problemy  piszą biskupi w swoim liście. W żaden sposób nie wolno się jednak poddawać i ulegać złym myślom. Każdy problem trzeba przekształcić w twórczą szansę. Takie jest życie św. Józefa. 

Kardynał Wyszyński podkreślał wielką rolę nauczycieli: "Na grobie każdego nauczyciela napisać można Non omnis moriar  nie umarłem wszystek  bo żyjesz w dzieciach, które wychowałeś. I ducha, któregoś posiadał, a przekazałeś dzieciom i młodzieży, tego ducha będziesz oglądał w owocach swoich wychowanków". 

Podejmujmy piękne dzieło wychowania, ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki zakończyli swój list biskupi na XI Tydzień Wychowania. 

MK