Spotkanie rodziców kleryków w WSD

Spotkanie rodziców kleryków w WSD

W Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów zakończyło się spotkanie rodziców kleryków i wspólnoty studentatu, które trwało od 9 września. Ten szczególny czas pozwolił nie tylko na poznanie się, ale stworzenie wspólnoty, wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę.

Wieczór pierwszego dnia rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Okazją do wspólnego spędzenia czasu kleryków ze swoimi rodzicami była pielgrzymka do tynieckiego opactwa benedyktynów, a także zwiedzanie Wawelu. Ten dzień zakończył się nabożeństwem drogi krzyżowej. Sobota była dniem skupienia, wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami i klerykami. Wspólnotę odwiedził również o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Zakonu Pijarów i wygłosił konferencję: "Prowincja żyje w Zakonie, a Zakon żyje w Kościele". Podkreślił w niej, jakie zadania czekają na przyszłych kapłanów, ojców zakonnych  radosnego dawania świadectwa drugiemu człowiekowi oni już je dają, szczególnie wśród młodzieży  powiedział o. Prowincjał. Wieczorem podczas Eucharystii w kościele w Krakowie przy ul. Pijarskiej w Krakowie pw. Przemienienia Pańskiego odbyło się uroczyste odnowienie ślubów zakonnych przez wszystkich kleryków na ręce o. Prowincjała.

Spotkanie zakończyło się uczestnictwem we wspólnej odpustowej Eucharystii w parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi na Rakowicach. 

Fot.: kl. Jakub Urbaniak, kl. Bartosz Cielecki, AC

MK