Przednowicjat Zakonu Pijarów

Przednowicjat Zakonu Pijarów

W tym roku w naszej Prowincji powstał Przednowicjat Zakonu Pijarów, który mieści się w Rzeszowie. Swoją formację rozpoczęło w nim trzech kandydatów. Magistrem Przednowicjatu został o. Przemysław Suchy, który odpowiedział na kilka pytań dotyczących formacji.

20 września o. Prowincjał dokonał uroczystej inauguracji rocznego przednowicjatu. Do tej pory trwał zaledwie miesiąc. Jak zrodził się pomysł, by wydłużyć ten etap formacji?

Przednowicjat jest pierwszym etapem formacji początkowej młodego pijara. Za decyzją o wprowadzeniu rocznego przednowicjatu oprócz naszego prawa zakonnego stoi również intuicja, iż świat, w którym żyje młody człowiek - kandydat do Zakonu i świat życia zakonnego dzieli coraz większa przepaść, stąd potrzebny jest wydłużony okres bardziej spokojnego i stopniowego wchodzenia w dynamikę życia zakonnego. Czas przednowicjatu spełnia niejako rolę mostu nad tą przepaścią.

Czym charakteryzuje się ten czas w przednowicjacie? Czym będzie różniła się formacja w przednowicjacie od tej w nowicjacie?

Czas ten ma trzy zasadnicze cele: pogłębienie poznania siebie i osoby Chrystusa, poznanie charyzmatu oraz dojrzewanie do wolnej decyzji o wstąpieniu do nowicjatu. Stąd w przednowicjacie tak ważne będą: doświadczenie Boga w modlitwie, formacja ludzka, praca w przestrzeni poznania siebie, a także doświadczenie posługi wśród dzieci i młodzieży. Nowicjat zakłada odejście od czynnego zaangażowania się w charyzmat pijarski i głębsze wejście w modlitwę oraz nasze życie zakonne.

Jak wygląda rekrutacja do przednowicjatu?

Kanadydat powinien być nam jako pijarom znany z szeroko pojętego duszpasterstwa, musi mieć ukończone 18 lat oraz szkołę ponadpodstawową, być zdrowym, przejść tzw. badanie kanoniczne do przednowicjatu. Po zgłoszeniu chęci wstąpienia do przednowicjatu kandydat odbywa rozmowę z o. Prowincjałem i składa stosowne dokumenty. Decyzję o przyjęciu podejmuje o. Prowincjał.

Jaką rolę pełni Magister Przednowicjatu?

Pełni rolę towarzysza na drodze rozeznania powołania.

MK