Spotkanie dyrektorów szkół pijarskich

Spotkanie dyrektorów szkół pijarskich

W dniach 1-3 października 2021 r. odbyło się spotkanie dyrektorów i wicedyrektorów szkół pijarskich w Polsce. Miało ono miejsce we Wrocławiu w domu rekolekcyjnym Notre Dame.  Głównym celem spotkania była integracja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Oprócz wspólnej modlitwy i spotkań integracyjnych odbyło się spotkanie z pijarem z Hiszpanii o. dr José Víctorem Orón Sémper SchP, Dyrektorem Fundacji UpToYou. Fundacja propaguje program psychoedukacji o tej samej nazwie, skierowany zarówno do uczniów z wszystkich grup wiekowych, jak i do wychowawców oraz zespołów dyrektorskich. Innym ciekawym punktem spotkania było zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i Rynku, gdzie uczestnicy mogli podziwiać zabytki miasta i poznać jego historię.

Mamy nadzieję, że to spotkanie wzmocni wzajemną współpracę między szkołami pijarskimi w Polsce  podsumował o. Sławomir Dziadkiewicz, Asystent Prowincjalny ds. szkół. 

MK