Pielgrzymka kleryków do Kalwarii

Pielgrzymka kleryków do Kalwarii

30 września nasi pijarscy klerycy uczestniczyli w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej inaugurującej nowy rok akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. 

Wzięła w niej udział cała społeczność Uniwersytetu wraz z władzami, wykładowcami, pracownikami. Przed Eucharystią swój wykład pt. "Święty Jan Paweł Wielki  syn ziemi wadowickiej" wygłosił Tomasz Graff.  – Wysłuchaliśmy go, żeby z zainspirowaniem rozpocząć kolejny rok nauki relacjonuje kl. Kuba. Mszy Świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor UPJPII, a homilię wygłosił ks. dr Jacek Soprych, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 

– Niestety pogoda uniemożliwiła nam wędrowanie po Kalwaryjskich ścieżkach, jednak przeżyta w krużgankach Droga Krzyżowa pozwoliła kolejny już raz wejść na ścieżkę naśladowania Chrystusa i kroczenia za Nim w naszej formacji kapłańskiej.  Ten rok formacyjny, naszą naukę i nas samych polecamy waszej modlitwie zakończył kl. Jakub.

MK