XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski

"Nie lękajcie się!" to hasło XXI Dnia Papieskiego, który w tym roku przeżywamy 10 października. Hasło nawiązuje do orędzia nadziei, które Jan Paweł II przypomniał na początku swojego pontyfikatu. Czytamy o nim w Liście pasterskim Episkopatu Polski.

Każdego dnia ludzie na całym świecie mierzą się z różnymi lękami związanymi z codziennym cierpieniem. Każda z tych tragedii, która ich spotyka wyzwala pytanie  gdzie jest Bóg?! – Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On czytamy w Liście pasterskim. Spotkanie z Jezusem przeżywane we wspólnocie wierzących, może pomóc nam w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, szczególnie Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Jan Paweł II mówił: "W świecie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieje czasami zanika, stawajcie się bliźnimi jedni drugich, tak jak Chrystus stał się waszym bliźnim. Nie odwracajcie wzroku, miejcie odwagę wyjść na spotkanie i uczynić braterski gest, wzorem Szymona Cyrenejczyka, który wspomógł Jezusa w drodze na Kalwarię". Te słowa są aktualne także i dzisiaj, kiedy drugi człowiek tak bardzo potrzebuje po prostu obecności. – Dziś przyjmuje ona rozmaite formy pomocy, które szeroko określa się mianem wolontariatu piszą biskupi. Dzięki podejmowaniu rozmaitych inicjatyw, dzieł miłosierdzia, Kościół staje się świadkiem nadziei i wypełnia Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Przykładem takiego człowieka jest bł. Matka Elżbieta Czacka, która nie skupiała się na swoim cierpieniu, ale poświęciła się innym, pomagając im nie tylko na ciele ale i duszy. 

Dzisiaj możemy spotykać się z obojętnością ludzi na zagrożenia tj. konflikty zbrojne, zanieczyszczenie środowiska, demoralizacja. Dzieje się tak, dlatego że, zwłaszcza młodzi ludzie, utracili swoje ideały, bezinteresowność, otwartość i zaufanie. Te zmiany powodują, że człowiek poszukuje fundamentu, na którym mógłby oprzeć swoje życie. Słowa św. Jana Pawła II przypominają nam, że to na Chrystusie powinniśmy budować naszą przyszłość: "«Nie lękajcie się otworzyć serca Chrystusowi» pozwólcie Mu wejść do swojego życia, aby (...) osoby, rodziny, narody idąc wiernie za Jezusem Chrystusem odnalazły prawdziwy sens swojego życia, oddały się na służbę bliźnim, przemieniały relacje rodzinne, ekonomiczne i społeczne, co z pewnością okaże się dobrodziejstwem dla ojczyzny i dla społeczeństwa". Wzorem osoby, która bezgranicznie zaufała Bogu i była mu wierna, jest Maryja. To do niej zwracali się o pomoc św. Jan Paweł II i bł. Stefan Wyszyński, którzy zawierzyli jej swoje życie i posługę. – Maryja przypomina, aby nie tracić nadziei, nawet wówczas, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam czytamy w Liście pasterskim. – Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze swoich dłoni i jeżeli Mu zaufamy, przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia.

W swoim liście biskupi zauważają, że człowiek czasami odczuwa lęk wobec Boga, związany z utratą wolności poprzez narzucone przykazania czy Ewangelię. Chrystus jednak nigdy nie ukrywał ich przed tymi, którzy za nim szli. Słowami Nie lękajcie się ukazuje, że nie są one ponad możliwości człowieka. Podejmując się ich w duchu wiary w Boga, odnajdziemy siłę, by im sprostać. 

Warto w tym dniu przypomnieć o "żywym pomniku" św. Jana Pawła II, jakim jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Jej celem jest wspieranie zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin. To szczególnym znakiem nadziei na wielu młodych ludzi. Wspieranie w 21. Dniu Papieskim tego dzieła może być wyrazem braku naszej obojętności na potrzeby innych, wyrazem miłosierdzia, który przywróci drugiemu człowiekowi nadzieję na lepszą przyszłość zakończyli List pasterski biskupi. 

MK