Odpust w seminarium

Odpust w seminarium

14 października 2021 r. wspólnota Wyższego Seminarium Zakonu Pijarów przeżywała odpust ku czci bł. Piotra Casaniego, który jest patronem seminarium. 

Jego wspomnienie przypada 16 października, ale ze względu na odbywające się SMP odpust został przeniesiony. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Mateusz Pindelski. Homilię wygłosił o. Jacek Wolan. Podczas niej wspomniał o idei Małej Trzódki - konstytucji napisanej przez o. Piotra, a także o znaczeniu ubóstwa w nawiązaniu do fragmentu z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt19,23-30).

Podczas Eucharystii obecne były również wspólnoty pijarek i pijarów z Akacjowej. 

MK