Przyjęcie posługi kalasantyńskiej

Przyjęcie posługi kalasantyńskiej

W Zakonie Szkół Pobożnych rozeznawane są posługi kalasantyńskie, jedną z nich jest troska o ubogie dzieci. Tę posługę udzielił klerykom: Jakubowi Urbaniakowi i Dominikowi Zmarzowi o. Mateusz Pindelski Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w dniu wspomnienia bł. Piotra Casaniego. 

Uroczystość odbyła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy Pijarskiej. Obecna podczas niej była również młodzież pijarska, która w dniach 15-17 października przeżywała 21. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. 

Podczas wygłoszonego kazania o. Grzegorz Misiura przedstawił bł. Piotra Casaniego, który był oddanym towarzyszem św. Józefa Kalasancjusza. Człowiek żyjący ubogo jest człowiekiem Ewangelii, jest w stanie poświęcić dla innych wszystko. Chrystus też pokazuje nam, czym jest ubóstwo. – On nie chciał nic zatrzymać dla siebie – mówił o. Grzegorz – dał nam wszystko z Krzyża, wszystko, czyli życie wieczne. Powinniśmy mieć wyostrzony wzrok i serce na tych, po których nie widać, że czegoś im brakuje.  Powinniśmy wyjść do nich i tak jak w dzisiejszej Ewangelii powiedzieć – nie jesteś sam zaznaczył o. Grzegorz

Znakiem posługi troski o dzieci ubogie było przyjęcie przez kleryków Konstytucji napisanych przez św. Józefa Kalasancjusza. 


Dokładaj starań, byś postępował w formacji serca i umysłu
ze szczególną troską o najmłodszych i potrzebujących,
czerpiąc przykład z wielkich pijarów,
którzy na drodze ewangelizacji ubogich
osiągnęli życie wieczne.
Niech Cię w tym wspiera błogosławiony Piotr Casani,
oddany współpracownik ojca Kalasanjusza
i wielki miłośnik ubóstwa,
w którego święto liturgiczne otrzymujesz tę posługę.

MK