21. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

21. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

"Blisko ciebie" pod takim hasłem odbywało się w Krakowie tegoroczne 21. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w dniach 15-17 października. Wzięło w nim udział 300 osób z Bolszewa, Elbląga, Bolesławca, Poznania, Łowicza, Katowic, Cieplic, Krakowa, Rzeszowa od pijarów i pijarek.  

Uroczystego otwarcia 21. SMP dokonał o. Jacek Wolan, który powitał wszystkich uczestników na holu Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie. Każda z grup przedstawiła swoją miejscowość, opowiadając o historii, tradycjach, ciekawostkach z nim związanych. Wieczorną konferencję "Bóg blisko ciebie, Ty blisko Boga" wygłosili o. Andrzej Lisiak i br. Janusz Dudek.  Zwrócili uwagę na to, jak bliskość drugiego człowieka wpływa na naszą bliskość z Bogiem. Ten dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu. 

Sobota zawsze ma bogaty program i tak było również w tym roku. Po rocznej przerwie, pandemii, potrzebowaliśmy bliskości. Konferencję "Ktoś blisko ciebie" wygłosił dla młodzieży Adam Ligęza. Po niej był czas na dzielenie się w małych grupkach. Uczestnicy tego dnia zwiedzili również Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tego dnia Eucharystia miała miejsce przy ul. Pijarskiej, której przewodniczył o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Podczas niej młodzież miała okazję uczestniczyć w udzieleniu posługi kalasantyńskiej troski o ubogie dzieci dwóm klerykom: Jakubowi i Dominikowi. Wieczorem odbył się tradycyjny Przegląd Piosenki Religijnej i zabawa chrześcijańska z tańcami pijarskimi, które poprowadzili klerycy i animatorzy. Performance "Na wyciągnięcie ręki" wystawili dla uczestników animatorzy i absolwenci naszych szkół. 

Podczas ostatniego dnia młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez samych uczestników, pijarów i braci kleryków.

MK