Święto patrona szkoły w Krakowie

Święto patrona szkoły w Krakowie

13 października uczniowie oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie obchodziła uroczyście Dzień Patrona szkoły - ks. Stanisława Konarskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego. Podczas Mszy Świętej nastąpiło zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego. Ojciec Dyrektor, Sławomir Dziadkiewicz poświęcił też plecaki i przybory  najmłodszych, którzy we wrześniu rozpoczęli przygodę ze szkołą.

Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do CAOS, gdzie wszyscy mogli podziwiać wesoły, wzbogacony radosnym śpiewem program artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych i ich Wychowawczynie. Po wspaniałych występach nastąpiło pasowanie "Pierwszaków" na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów.

Ten pełen wrażeń dzień zakończył się zaciętą rywalizacją, w której uczestniczyły poszczególne zespoły klasowe. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i działalności księdza Stanisława Konarskiego oraz wiedzy o naszej szkole.

Fot.: Dominik Kulig

MK