Ślubowanie uczniów w Krakowie

Ślubowanie uczniów w Krakowie

Świadomi powagi chwili... Właśnie te słowa, otwierające tradycyjną rotę przyrzeczenia składanego przez uczniów pierwszych klas Liceum, stały się przewodnim motywem tego szczególnego wieczoru. 

Celebrujący uroczystą Mszę Świętą o. dr Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, właśnie temu krótkiemu fragmentowi poświęcił dużą część swojego kazania. Bo wszystko było temu podporządkowane – i miejsce, czyli piękny barokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego, najważniejsza może pijarska świątynia w Polsce, i czas, wigilia Dnia Patrona Szkoły.

Właśnie wtedy nowoprzyjęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie klas pierwszych – przy sercu ks. Stanisława Konarskiego, wyciągając ręce do sztandaru Szkoły – złożyli uroczyste przyrzeczenie: że będą kształtować umysły i serca, że pozostaną wierni duchowi Ewangelii, że chcą podtrzymywać duchowe, intelektualne i patriotyczne dziedzictwo wielkiego pijara, który patronuje wybranej przez nich Szkole. I że tak ważkie obietnice składają w pełni świadomie i odpowiedzialnie, „świadomi powagi chwili”…

MK