I tura Dni Charyzmatu Pijarskiego

I tura Dni Charyzmatu Pijarskiego

"Prowadzeni przez Ducha Świętego" pod takim hasłem przebiegają Dni Charyzmatu Pijarskiego. Pierwsza tura odbywała się w dniach 18-22 października w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Wzięli w niej udział pijarzy, pijarki oraz przedstawiciele świeccy.

Pierwszy dzień był czasem skupienia. Konferencję "Szkoły Pobożne miejscem spotkania z Jezusem" oraz "Jeszcze raz tak. Odczytywanie znaków czasu" wygłosił o. Alejandro Solorzano, pijar z Kolumbii. Podczas tych kilku dni odbywały się spotkania w zespołach roboczych, które skupiały się na pracy wokół: życie wiarą w powołaniu zakonnym, pijarskim i świeckim, tworzenie wspólnoty żyjącej charyzmatem kalasantyńskim oraz nasze posłannictwo w Kościele i świecie. 

Swoim doświadczeniem pracy z pijarami podzielili się również świeccy, którzy dołączyli do pracy w zespołach w środę. 

W czwartek odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wzięły w niej udział również dzieci z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu. Podczas wygłoszonego kazania biskup podkreślił, że każdy charyzmat jest wielkim darem dla Kościoła. Tak samo charyzmat służby miłości i bezinteresownej troski o wychowanie dzieci i młodzieży, który wypełniają pijarzy. – Dziękując za charyzmat pijarski, zastanawiamy się, co uczynić, by stał się on jeszcze bardziej aktualny  mówił bp Kiciński  musimy wrócić do słuchania Słowa Bożego. To Słowo trzeba rozeznawać w kontekście danej rzeczywiści, a później podjąć jeszcze działania. Tak było w wieczerniku. Dzisiejszy szybki tryb życia nie ułatwia nam tego zadania, wręcz przeciwnie, brakuje nam czas dla Pana Boga. – Musimy wrócić do źródeł, do wieczernika pijarów. Musimy się zatrzymać, zacząć słuchać, rozeznawać i podejmować konkretne decyzje. Te czasy są działaniem Ducha Świętego, to czas oddzielania tego co czyste i dobre. A my jesteśmy powołani, żeby być przedłużeniem ognia Ducha Świętego. Mamy być tymi, którzy zapalają innych ogniem miłości podkreślił biskup.  

Ostatni dzień był czasem podsumowań podjętej pracy, a także wspólnego dzielenia się owocami Dni Charyzmatu Pijarskiego. 

MK