Wizytacja kanoniczna u Sióstr Pijarek

Wizytacja kanoniczna u Sióstr Pijarek

W dniach 25 września do 11 października 2021 r. w Zgromadzeniu Sióstr Pijarek w Polsce trwała wizytacja kanoniczna Matki Generalnej Asunción Perez i jej asystentki m. Urszuli Kwaśniewskiej. Siostry odwiedziły wszystkie wspólnoty w Krakowie, Rzeszowie oraz nową wspólnotę w Bolszewie.

Podczas wizytacji odbywały się spotkania z siostrami z Rady Delegatury, przełożonymi wspólnot, siostrami dyrektorami oraz odpowiedzialnymi za duszpasterstwo, a także z uczniami i nauczycielami w szkołach Sióstr Pijarek. Matka Generalna poprowadziła konferencję podczas spotkania dla nauczycieli i pracowników polskich placówek oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie.

M. Asunción Perez odwiedziła również Jasną Górę, gdzie powierzyła opiece Czarnej Madonny całą Delegaturę.  

MK