Droga światła w Jeleniej Górze

Droga światła w Jeleniej Górze

"Światło wiary tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa" tymi słowami rozpoczęła się droga światła w Cieplicach, która odbyła się tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych na parafialnym cmentarzu.


W Ewangelii św. Jana przedstawia światło wiary następująco: «Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności» (J 12, 46). Również św. Paweł wyraża się tymi słowami: «Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach» (2 Kor 4, 6). […] Właśnie o tym świetle wiary chciałbym mówić, aby powiększało się, by oświetlało teraźniejszość i stało się gwiazdą ukazującą horyzonty naszej drogi w czasach, w których człowiek szczególnie potrzebuje światła. /1/

Powyższe słowa pochodzą z encykliki papieża Franciszka „Lumen Fidei”. Te rozważania, oparte na tej właśnie encyklice, pomogły nam odnaleźć światło wiary podczas tegorocznej drogi światła – relacjonuje jeden z ojców.  O godz. 20:15 gromadzimy się na wspólną modlitwę przy blasku pochodni i zniczy, by wyznawać wiarę w zmartwychwstanie.

MK