2. Konferencja Młodych Historyków

2. Konferencja Młodych Historyków

10 listopada 2021 r. w  Muzeum Katyńskim – Oddziale Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w  Warszawie odbyła się 2. Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków, która jest podsumowaniem 2. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży „Katyń 2021”. 

- Panelistami Konferencji byli laureaci konkursu prezentujący swoje prace, mieli również okazję uzupełnić je, odpowiadając na pytania lub je komentując  relacjonuje Małgorzata Włodarczyk, koordynatorka projektu.  W konferencji uczestniczyli również rodziny uczniów i ich nauczyciele. Konferencję poprzedziła uroczystość rozdania statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych laureatom i finalistom konkursu.

W konkursie brali udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy podjęli wyzwanie zmierzenia się z problematyka katyńską w trzech formach: nagranie audycji radiowej by opowiedzieć o kultywowaniu pamięci wybranego Bohatera Katyńskiego, stworzenie prezentacji multimedialnej aby omówić problem kłamstwa katyńskiego, w końcu napisanie referatu na temat represji, jakie dotknęły bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ogółem Jury oceniło 35 audycji radiowych (paradokumenty, reportaże, relacje, minisłuchowiska, wywiady), 98 prezentacji multimedialnych i 47 referatów.

Dał się zauważyć wzrost zainteresowania konkursem w porównaniu z jego pierwszą edycją, a tym samym znacznie pełniejszą reprezentację regionów Polski wśród uczestników konkursu historycznego  zaznacza koordynatorka projektu. Dużą wartość miały prace wplatające losy lokalnych Bohaterów w ogólnonarodową historię.

Jury w składzie: dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Frątczak, dr Grzegorz Łeszczyński i dr Maciej Wyrwa dokonało oceny prac w 3 kategoriach tematycznych:

a/ Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej:

I miejsce – Kaja Nacewicz (Wilkasy) „Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć”
II miejsce – Joanna Arabska i Daria Wielgos (Lublin) „Porucznik Jan Jankowski oczami córki”
III miejsce - Leon Wójcik (Piaseczno) „Pułkownik Jan Załuska”

Finaliści:

I miejsce ex aequo: Malwina Filipczak (Słupca) „Tadeusz Parys – Burmistrz Słupcy zamordowany w Katyniu” i zespół: Michał Romaniuk, Filip Dziemidowicz (Wolin) „Bohater Katyński – ks. Mikołaj Ilków”
II miejsce ex aequo: zespół: Gabriela Pińska, Fabiszewska Julia (Kikół) „Katyńskie wspomnienie”, Eustachy Rdułtowski (Warszawa) „Pamiętamy. Józef Baran–Bilewski”, zespół: Nikola Rojek, Amelia Zimny (Bistuszowa) „Bohaterowie Katyńscy Pogórza Ciężkowickiego” i Łukasz Skonieczny (Warszawa) „Ku pamięci Andrzeja”.  

b/ Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej:

I miejsce ex aequo - Miłosz Drwal (Brzezia Łąka) „Kłamstwo katyńskie” i Emilia Limańczyk (Gilowice) „Niezapomniani. Prawda do dziś objęta tajemnicą”.
II miejsce – Mikołaj Kraszewski (Legnica) „Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś”
III miejsce – Piotr Biśta (Chrzanów) „Okłamać prawdę”

Finaliści:

I miejsce – Michalina Mądry (Legnica) „Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś”
II miejsce ex aequo: Kinga Binder (Wałbrzych) „Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś”, Jakub Hirschberg (Brzeg) „Katyń – propaganda na wieki?”, Maksymilian Jezierski (Świdnica) „Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś” i zespół: Zuzanna Pilch, Mateusz Kotarba i Anna Wójcik (Tarnów) „Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś”

c/ Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu:

I miejsce – zespół Weronika Chojnowska i Emilia Tekień (Mońki) „Represje wobec bliskich ofiar zbrodni”
II miejsce – Michał Kiraga (Oleśnica) „My… dzieci katyńskie”
III miejsce – Karolina Anna Sammel (Szczecin) „Przerwane dzieciństwo, utracone dzieciństwo”

Finaliści:

I miejsce ex aequo: Jakub Dedo (Rzeszów) „Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej” i Hanna Fidor (Chojnów) „Losy bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej”
II miejsce ex aequo: Joanna Pastuła (Szybowice) „Represje wobec Ofiar Zbrodni Katyńskiej” i Julia Urbańczyk (Zakliczyn) „Eksodus Łucji”

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Muzeum Katyńskie udostępniło salę konferencyjną i służyło wszelką pomocą, nagrody rzeczowe ufundowało Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

MK