Patrocinium w Złoczowie

Patrocinium w Złoczowie

W sobotę 20 listopada 2021 r. w naszej parafii w Złoczowie na Ukrainie odbyło się Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza, które stało się okazją do oficjalnego przywitania pijarów w Archidiecezji Lwowskiej.  Eucharystii w tym dniu przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki.

Wśród zaproszonych gości byli: Delegat o. Prowincjała o. Sławomir Dziadkiewicz z Krakowa, członkowie Bractwa Kurkowego wraz z kapelanem ks. Władysławem Pietrzykiem, księża i siostry z dekanatu, burmistrz miasta Złoczowa p. Ihor Hryńkiw, jego zastępca p. Jarosław Okrepky oraz parafianie.

Na początku rodzina Państwa Gaśkewiczów uroczyście wprowadziła do kościoła relikwie św. Józefa Kalasancjusza. Następnie o. Sławomir Dziadkiewicz przywitał wszystkich oraz wprowadził zgromadzonych w charakter święta, przedstawiając historię pijarów w Złoczowie, która została wznowiona po 237 latach ich nieobecności w tym mieście.

Podczas kazania ksiądz arcybiskup, nawiązując do życiorysu Świętego Założyciela, zwrócił uwagę na jego szczególną cechę – pobożność maryjną, do której zachęcił wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza zobowiązał pijarów do jej szerzenia wśród wiernych.

Po Mszy Świętej Metropolita odmówił Litanię do św. Józefa Kalasancjusza oraz pobłogosławił wiernych jego relikwiami. Następnie były podziękowania młodzieży, proboszcza – o. Witolda Petelczyca oraz przedstawiciela Bractwa Kurkowego. Podczas liturgii po raz pierwszy zostały zaśpiewane pieśni ku czi św. Józefa Kalasacnjusza w wykonaniu naszej scholi pod kierunkiem s. Laurenty Oleksij oraz organistki p. Weroniki Różyckiej. W przygotowanie i piękną oprawę liturgii włączyła się służba liturgiczna oraz s. Amabilis Svystun, która przygotowała dekoracje i kwiaty.

Druga część świętowania odbyła się przy wspólnym stole w zakonnym refektarzu, który obfitował w same dobre rzeczy dzięki poświęceniu parafianek, które zadbały aby niczego nie zabrakło – relacjonuje o. Grzegorz Osika. – Bogu niech będą dzięki za nasz powrót do Złoczowa. Prosimy o błogosławieństwo i potrzebne łaski na drugi etap naszej pijarskiej obecności w tej parafii.

MK