List Kalasantyński - 25 listopada

List Kalasantyński - 25 listopada

Człowiek w spotkaniu z Bogiem odkrywa swoja małość i stąd bojaźń Boża, ale w tym samym momencie Bóg mówi: "Nie bój się!".
Zapraszamy do przeczytania Listu do Nauczycieli i Współpracowników na Dzień Kalasantyński 25 listopad 2021 r.