Pijarski Rok Powołaniowy

Pijarski Rok Powołaniowy

W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie 25 listopada 2021 r. został zainaugurowany Pijarski Rok Powołaniowy. Dzień ten był również okazją do przeżywania we wspólnocie pijarskiej 20. rocznicy kanonizacji Matki Pauli Montal. Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał. 

W tej uroczystości wzięli udział pijarzy z krakowskich placówek, Siostry Pijarki z Krakowa i Rzeszowa wraz z uczniami, współpracownicy świeccy oraz związani z dziełem pijarskim. 

Podczas wygłoszonego kazania o. Tomasz Jędruch nawiązał do świętych i błogosławionych z rodziny kalasantyńskiej, którzy wypełniając swoje powołanie, zawsze dostrzegali dziecko, w osobach które spotykali na swojej drodze. – Patrzyli na  spotykanych ludzi przez pryzmat dziecka. I przyjmowali ich w imię Jezusa – mówił o. Tomasz. – Również Matka Paula wypełniała swoje powołanie, każdego dnia patrząc na dzieci, zastanawiała się, jak znaleźć się w niebie. Nasi błogosławieni i święci na swoje powołanie odpowiedzieli z pełnym oddaniem, zaangażowanie, z całą swoją mocą i siłą. Odpowiedzieli na zaproszenie Pana i poświęcili wszystko.

Pijarski Rok Powołaniowy potrwa do 27 listopada 2022 r.

MK