Nagrody prowincjalne

Nagrody prowincjalne

27 listopada 2021 r. wspólnota nauczycieli z pijarskich szkół w Krakowie przeżywała w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zakrzowie swój dzień skupienia. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród prowincjalnych Sapere auso pro Proffesoribus oraz Kalasancjusz z dzieckiem.  

Przeżywanej wspólnie Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Mateusz Pindelski, który wygłosił również do zgromadzonych nauczycieli kazanie. Nawiązał w nim do życia św. Józefa Kalasancjusza, którego dzieło dzisiaj kontynuujemy. W swoim życiu widział strapienia, a także pociechy. – My również przeżywamy dzisiaj swoje strapienia. Panująca od dwóch lat sytuacja może być jednym z nich – mówił o. Prowincjał. Drugą z nich jest poczucie niesprawiedliwości. – Chrystus mówi: Błogosławieni, którzy się smucą z powodu niesprawiedliwości – przypomniał o. Mateusz. – Dawajcie wyraz swojego niewłaściwego potraktowania, który będzie odzwierciedlał wasze subiektywne myśli, w których uwzględnimy naszych kolegów i koleżanki. Pocieszeniem w naszym życiu mogą być sukcesy osiągane przez uczniów naszych szkół, więzi tworzone przez nauczycieli z uczniami czy pocieszenie płynące z naszej wiary. – Sztuką życia kalasantyńskiego jest utrzymywanie dystansu do pocieszeń i strapień. Podchodźmy do nich i nie zatrzymujmy się, a Bóg nam da, czego potrzebujemy – podsumował o. Prowincjał. Kazanie zakończył słowami z Listu do Filipian św. Pawła: "Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie". 

Nagrodę Sapere auso pro Professoribus otrzymali:

  • Katarzyna Duda-Kaptur (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Dominik Kulig (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Janusz Podwika (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie).

Nagrodę "Kalasancjusz z dzieckiem" otrzymali:

  • Magdalena Calik (Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Renata Sokal (Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Marta Grębosz (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Katarzyna Piórek (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie)
  • Katarzyny Peterman (Wiceprezes Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego).

Dwie nagrody przeznaczone dla osób nieobecnych zostaną wręczone w najbliższym czasie.

MK