Patrocinium w Elblągu

Patrocinium w Elblągu

26  listopada 2021 r.  uczniowie z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu przeżywali święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza - „Patrocinium”. Temat przewodni w tym roku szkolnym to RADOŚĆ SPOTKANIA.

Dzieci klasy 5 SP o godz. 8.00. w kaplicy szkolnej wraz z wychowawcą uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył o. Dyrektor Rafał Roszer w koncelebrze z o. Tomaszem i o. Stanisławem.

Pozostali uczniowie wspólnie odmawiali 10 różańca w intencji nowych powołań do Zakonu Szkół Pobożnych – Pijarów, włączając się w inaugurację Pijarskiego Roku Powołaniowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. – Kolejnym punktem świętowania było wspólne śniadanie klasowe – „w stylu włoskim” – opowiada o. Stanisław Płaszewski. – Uczniowie klas LO przybliżali młodszym kolegom i koleżankom tematykę logo roku pijarskiego „Blisko Ciebie” i jego przesłanie. 

W poszczególnych klasach dzieci i młodzież wraz z wychowawcą zgłębiały wiadomości o św. Józefie Kalasancjuszu m.in. biorąc udział w  grach „Kahoot" o św. Józefie Kalasancjuszu lub oglądając film o naszym Założycielu.  Najmłodsi poznawali Kalasancjusza w  kolorowance o świętym.

MK