Poświęcenie kaplicy w Cieplicach

Poświęcenie kaplicy w Cieplicach

3 grudnia 2021 r. bp Andrzej Siemieniewski przewodniczył nieszporom, podczas których pobłogosławił odnowioną kaplicę zakonną w klasztorze w Jeleniej Górze-Cieplicach. 

W uroczystości wzięli udział współbracia posługujący w Cieplicach, a także wspólnota pijarów z Bolesławca, siostry Magdalenki (od sierpnia posługujące w cieplickiej parafii), ks. Dziekan Bogdan Żygadło, a także artyści, którzy nie tylko zaprojektowali wnętrze kaplicy, ale również wykonali dzieła: Drogę Krzyżową (którą wcześniej pogłobosławił kard. Cantalamessa z Watykanu), obraz Matki Bożej, tabernakulum i wieczną lampkę w postaci trzech gołębi w locie. Prace rzeźbiarskie wykonała Ewa Jonas Wojtowicz, a prace malarskie Andrzej Boj Wojtowicz. 

Zdj.: o. Piotr Różański, Andrzej Boj Wojtowicz

MK