Błogosławionych Świąt!

Błogosławionych Świąt!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wszystkim, którzy tworzą Pijarską Wspólnotę:

«Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”» (Mt 1, 23). 

Niech Bóg, który przychodzi na świat jako Człowiek i pozostaje z nami, napełni nas nadzieją i radością na święta Jego narodzenia i w całym Nowym Roku 2022 r.  

o. Mateusz Pindelski SP