Dzieląc się dobrem w Łowiczu

Dzieląc się dobrem w Łowiczu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” te słowa św. Jana Pawła II towarzyszyły uczniom szkół łowickich, którzy włączyli się w pomoc najbardziej potrzebującym. 

Przez kilka ostatnich dni przed świętami uczniowie, dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, gromadzili w klasach przeróżne produkty. Udało się zebrać dary dla potrzebujących rodzin uczniów szkoły, dla naszych rodaków na Litwie. – Jak co roku wzięliśmy również udział w akcji Szlachetna Paczka relacjonuje jedna z zaangażowanych osób. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za wielkie serca i zaangażowanie w świąteczne akcje charytatywne organizowane przez szkoły pijarskie.

MK